چهارشنبه , دی ۲۶ ۱۳۹۷
خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام
خانه / بایگانی برچسب: خواب

بایگانی برچسب: خواب

تعبیر خواب پرتقال | تعبیر خواب نارنگی از معبران غربی هنوز رتبه بندی نشده است

تعبیر خواب پرتقال تعبیر خواب دو نوع میوه از جمله پرتقال و نارنگی را در اینبخش بخوانید.   تعبیر خواب پرتقال به روایت منوچهر مطیعی تهرانی دیدن پرتقال در خواب شیرینی و کامروائی است. پرتقال میوه ای است خوش عطر و خوش بو که به چشم نیز خوش می آید …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب پست | تعبیر خواب پستی هنوز رتبه بندی نشده است

تعبیر خواب پست انواع تعبیر خواب پست و تعبیر خواب بسته پستی یا نامه پستی و تعبیر خواب پست خانه یا اداره پست را در این جا بخوانید.   تعبیر خواب پست به روایت منوچهر مطیعی تهرانی پست و پاکت در خواب تعبیر یکسان دارد و کلا خبر است و …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب پدر روحانی | تعبیر خواب پدر مقدس بزرگان تعبیر خواب هنوز رتبه بندی نشده است

تعبیر خواب پدر مقدس تعبیر خواب پدر مقدس و تعبیر خواب پدر روحانی چیست ؟   تعبیر خواب پدر مقدس به روایت آنلی بیتون ۱ـ اگر در خواب ببینید پدر مقدس شده اید ؛ نشانه ان است که توطئه هایی برای نابودی شما در حال چیده شدن است .   …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب پدر | تعبیر خواب پدربزرگ و مادربزرگ هنوز رتبه بندی نشده است

 تعبیر خواب پدر خواب پدر در خواب تعبیرش چیست ؟ تعبیر خواب پدربزرگ و مادر بزرگ چیست ؟   تعبیر خواب پدر به روایت لوک اویتنهاو تعبیر خواب پدر: نیکبختیدر حال مرگ: شرمساریتعبیر خواب پدر شدن: تحولات   تعبیر خواب پدر به روایت لیلا برایت دیدن پدر در خواب براى …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب پخت پز و پختن گوشت هنوز رتبه بندی نشده است

تعبیر خواب پخت پز و پختن گوشت تعبیر خواب پخت وپز به روایت آنلی بیتون تعبیر خواب آشپزی، برای زنان، علامت نداشتن حامی است و این که باید از فرزندان خود بیشتر مراقبت کنند.    تعبیر خواب پختن گوشت تعبیر خواب پختن گوشت به روایت آنلی بیتون اگر در خواب …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب پاسبان | تعبیر خواب پاسبانی هنوز رتبه بندی نشده است

تعبیر خواب پاسبان تعبیر خواب پاسبان و پاسبانی را دراین قسمت از تعبیر خواب از منوچهر مطیعی تهرانی و محمد بن سیرین بخوانید.   تعبیر خواب پاسبان به روایت منوچهر مطیعی تهرانی دیدن پاسبان در خواب نیکو است و خداوند به قدر و منزلت بیننده خواب می افزاید. پاسبانی کردن …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب پابرهنه | تعبیر خواب پابند از بزرگان تعبیر خواب هنوز رتبه بندی نشده است

 تعبیر خواب پا برهنه تعبیر خواب پابرهنه و پابند از بزرگان علم تعبیر خواب را در اینجا بخوانید.   تعبیر خواب پا برهنه به روایت لیلا برایت اگر در خواب ببینید که پا لخت بر روى سبزه زارى قدم مى زنید، به این معنا است که اوقات خوشى پیش رو …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب بوقلمون از بزرگان تعبیر خواب هنوز رتبه بندی نشده است

تعبیر خواب بوقلمون تعبیر خوابی در مورد انواع دیدن بوقلمون در خواب بوقلمون از پرندگان بزرگ میباشد که از سردهٔ ملیگریس و بومی آمریکای شمالی میباشد. بوقلمون‌ها در راسته ماکیان‌سانان قراردارند. بوقلمون‌ها با یک ریش گوشتی که از زیر نوک آویزان است و با یک برآمدگی گوشتی که از بالای …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب بی راهه | تعبیر خواب راه و جاده هنوز رتبه بندی نشده است

 تعبیر خواب بی راهه انواع خواب راه و بی راهه و جاده در خواب تعبیرش چیست ؟   تعبیر خواب بی راهه به روایت لیلا برایت اگر خودتان یا دیگران را ببینید که در بیراهه اى گرفتار شده اید، بیانگر ان است که با درایت خود به دیگران اجازه نمى …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب برهنگی و عریان بودن از بزرگان علم تعبیر خواب هنوز رتبه بندی نشده است

تعبیر خواب برهنگی تعبیر خواب دیدن برهنه بودن در خواب یا دیدن شخصی برهنه در خواب را تعبیرش چیست ؟ تعبیر خواب لخت شدن در خواب برهنگی نشانه چیست در خواب ؟   – تعبیر خواب برهنگی به روایت منوچهر مطیعی تهرانی برهنگی در خواب آشکار شدن مکنونات قلبی بیننده …

توضیحات بیشتر »