پنجشنبه , فروردین ۲۱ ۱۳۹۹
خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام
خانه / بایگانی برچسب: تعبیر

بایگانی برچسب: تعبیر

تعبیر خواب ساعت دیواری و مچی از بزرگان تعبیر خواب هنوز رتبه بندی نشده است

خواب ساعت دیواری و مچی از بزرگان ت 310x165 - تعبیر خواب ساعت دیواری و مچی از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب ساعت انواع تعبیر خواب درباره ساعت در انواع حالت مختلف را در مجله سرگرمی پرسیس بخوانید….تمامی خواب و رویاهای شـما معنی و مفهمی برای آینده شـما دارد!!   * تعبیر خواب هدیه گرفتن و خریدن ساعت   تعبیر خواب ساعت از منوچهر مطیعی تهرانی : اگر بیننده خواب …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب جنگ و شورش از بزرگان تعبیر خواب هنوز رتبه بندی نشده است

خواب جنگ و شورش از بزرگان تعبیر خو 310x165 - تعبیر خواب جنگ و شورش از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چنان چه در خواب صحنه هایی از جنگ دیدیم باید بدانیم کـه روح ما از نگرانی هایی کـه پیش می آید خبر می دهد. صرف دیدن صحنه ای از جنگ در خواب خبر از غم و اندوهی اسـت کـه در روزهای آینده پیش …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب موز از معبران غربی و ایرانی هنوز رتبه بندی نشده است

خواب موز از معبران غربی و ایرانی 310x165 - تعبیر خواب موز از معبران غربی و ایرانی

تعبیر خواب موز انواع تعبیر خواب میوه موز را در اینجا خواهید خواند و تعبیر درست آن را به شما خواهیم گفت ؛ همراه ما باشید در مجله پرسیس…   تعبیر خواب موز از معبرین غربی : کنار دیگر میوه‌ها مشاهده کردید بیانگر احساس کمبود توجه در روابط عاطفی و …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب خرید ماشین از بهترین تعبیر خواب ها هنوز رتبه بندی نشده است

خواب خرید ماشین از بهترین تعبیر خ 310x165 - تعبیر خواب خرید ماشین از بهترین تعبیر خواب ها

بهترین تعبیر خواب در مورد ماشین سواری و کامیون و …را در این جا بخوانید….   تعبیر خواب ماشین دیدن اتومبیل «ماشین» و یا هر وسیله نقلیه دیگری اشاره مستقیم بـه حرکت و رهبری زندگی فرد بیننده خواب دارد. حرکت ماشین میتواند سمبلی از از حرکت رو بـه جلو و …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب دندان شکسته – افتادن دندان در خواب هنوز رتبه بندی نشده است

خواب دندان شکسته افتادن دندان 310x165 - تعبیر خواب دندان شکسته – افتادن دندان در خواب

تعبیر خواب دندان شکسته تعبیر خواب شکستن دندان مصنوعی دندان مصنوعی در خواب استعاره از کمک و وابستگی ما بـه عوامل خارجی برای داشتن اعتماد بـه نفس میباشد. زمانی کـه در خواب مشاهده کنیم دندان مصنوعی شکسته اسـت بـه این معناست کـه احساس می کنیم منابع خارجی خودرا از دست …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب افتادن و زمین خوردن و سقوط از بزرگان تعبیر خواب هنوز رتبه بندی نشده است

خواب افتادن و زمین خوردن و سقوط از 310x165 - تعبیر خواب افتادن و زمین خوردن و سقوط از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب افتادن تعبیر خواب افتادن از محمد بن سیرین : اگر کسی بـه خواب بیند کـه بر روی افتاد، دلیل تشویش او بود، خاصه در جنگ و خصومت.   تعبیر خواب افتادن از لیلا برایت : افتادن در خواب، نشان ‌دهنده‌ی وقوع خطرات اسـت. اگر در خواب ببینید کـه …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب انواع سوسک از بزرگان تعبیر خواب هنوز رتبه بندی نشده است

خواب انواع سوسک از بزرگان تعبیر خ 310x165 - تعبیر خواب انواع سوسک از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب سوسک تعبیر خواب جالب سوسک را در مجله پرسیس بخوانید…   تعبیر خواب سوسک از امام جعفر صادق «ع» امام صادق «ع» دیدن و یا چه کشتن سوسک را نشانه ی دشمن و یا دوستانی می دانند کـه می خواهند در زندگی شـما خلل ایجاد کنند.   تعبیر …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب سیب قرمز و سیب سبز از بزرگان تعبیر خواب هنوز رتبه بندی نشده است

خواب سیب قرمز و سیب سبز از بزرگان 310x165 - تعبیر خواب سیب قرمز و سیب سبز از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب سیب قرمز و سیب سبز انواع تعبیر خواب میوه را در مجله سرگرمی پرسیس بخوانید…در این جا تعبیر خواب انواع سیب را از بزرگان تعبیر خواب بخوانید.   تعبیر خواب سیب فاسد و سیب سالم از آنلی بیتون :   اگر خواب ببینید سیب کال یا کرم زده …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب دعوا و جر و بحث و کتک کاری از بزرگان هنوز رتبه بندی نشده است

خواب دعوا و جر و بحث و کتک کاری از ب 310x165 - تعبیر خواب دعوا و جر و بحث و کتک کاری از بزرگان

تعبیر خواب دعوا و جر و بحث تعبیر خواب کامل دعوا و جر و بحث و کتک کاری از بزرگان علم تعبیر خواب را در این جا بخوانید…   تعبیر خواب دعوا با آشنا از مطیعی تهرانی اگر ان کـه با او دعوا می کنید آشنا بود دو حالت دارد. …

توضیحات بیشتر »

بهترین تعبیر خواب کلاغ سیاه و کلاغ زاغ از بزرگان تعبیر خواب هنوز رتبه بندی نشده است

تعبیر خواب کلاغ سیاه و کلاغ زاغ ا 310x165 - بهترین تعبیر خواب کلاغ سیاه و کلاغ زاغ از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب کلاغ زاغ تعبیر خواب کلاغ سیاه از محمدبن سیرین : زاغ درخواب، دیدن مردی فاسق بددین و دروغگوی اسـت در کارها.   اگر بیند زاغی فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل اسـت کـه با کسی بدین صفت بـه کار باطل فریفته گردد.    دیدن کلاغ، دلیل بر …

توضیحات بیشتر »