پنجشنبه , تیر ۲۷ ۱۳۹۸
خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام
خانه / سرگرمی / تعبیر خواب جهنم و جنازه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی هنوز رتبه بندی نشده است
خواب جهنم و جنازه به روايت منوچهر - تعبیر خواب جهنم و جنازه به روايت منوچهر مطيعی تهرانی

تعبیر خواب جهنم و جنازه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب جهنم و جنازه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب جهنم

تعبیر خواب های جالب را در سایت پرسیس بخوانید…

 

تعبیر خواب جهنم به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

کلیه معبران دیدن جهنم در خواب را بد دانسته اند و از عذاب و عقاب و بدی کردار و آینده ای نامیمون سخن گفته اند ولی جهنم را در خواب بدون مقدمه ذهنی و روحی نمی بینیم. موقعی جهنم را می بینیم کـه روحی ناآرام و مشوش و وجدانی اسیر و گرفتار دغدغه و تشویش داشته باشیم.

 

با این وصف دیدن جهنم نمی تواند مبارک و میمون باشد. یک انسان با تقوی و نیکوکار هرگز صاحب وجدان نا آرام نمی شود و طبعا خواب جهنم نمی بیند و چون خواب جهنم دیدیم قبل از هر چیز باید بدانیم کـه ضمیر ناخود آگاه ما مشوش اسـت و وجدانی زخم خورده داریم کـه ما را تحت فشار قرار داده اسـت. پس اگر جهنم را در خواب ببینیم آینده ای آشفته داریم و چنانچه وارد جهنم شویم و بیرون نیائیم پایان زندگی ما نزدیک اسـت.

 

اگر بیننده خواب ببیند کـه وارد جهنم شد و از آتش نسوخت و صدمه ندید نشان ان اسـت کـه گرفتار خذلان می شود و بـه تنگی و سختی می افتد ولی در پایان نجات می یابد.

 

اگر دیگری را در جهنم ببینیم کـه در آتش می سوزد در واقع خودمان هستیم کـه می سوزیم و دیگران شاهد سوختن ما خواهند بود. اگر بیننده خواب ببند کـه در جهنم اسـت و آنجا ناله می کند و فریاد می کشد موقعیتی دارد کـه مردم از زبانش در عذابند و از شنیدن سخنانش رنج می برند.

بخوانید :  خاطره طنز و خنده دار قربانی کردن گوسفند

 

بـه هرحال دیدن جهنم در خواب در هیچ وضع و شرایطی خوب نیست و چنانچه چنین خوابی دیدیم خوب اسـت روی خود مطالعه کنیم و تا فرصت در دست هست تغییر راه بدهیم.

 


حتما بخوانید:  تعبیر خواب کامل از کلمه آتش در خواب | تعبیر خواب آتش


 

تعبیر خواب جهنم و جنازه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب جنازه

تعبیر خواب جنازه به روایت امام جعفر صادق

اگر کسی بیند که جهود شد، دلیل که صاحب خواب را کاری مشکل پیدا گردد و بر مخالف شریعت سنت یابد، زیرا که یهودمشتق اسـت از هدی. اگر مُغی را بـه خواب یند، دلیل که صاحب خواب بـه کارهای دنیا فریفته گردد و غافل بود از کار آخرت.

 

تعبیر خواب جنازه به روایت محمد بن سیرین

اگر کسی در خواب بیند جهود شد، دلیل که بر راه بدعت بودو جهودان را یاری دهد و قول ایشان را راست دارد. اگر کسی بیند او جهود شد یا ترسا یا مشرک یا بت پرست، دلیل بود بر ضلالت و گمراهی او بر خدای تعالی و بهتان و دروغ گوید.

بخوانید :  تعبیر خواب بی راهه | تعبیر خواب راه و جاده

 

اگر بیند از ان کیش برگشت و مسلمان شد، دلیل که گناهی بزرگ از او در وجود آید و سرانجام توبه کند و بـه سوی حق تعالی بازگردد. اگر بـه خواب بیند که نداند از کدام دین اسـت، یا از کدام قبله نماز می باید کرد، دلیل که سرگشته و متحیر و سرگردان شود و فروماند.

 

تعبیر خواب جنازه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

در نفایس الفنون تصریح شده کـه جنازه و مرده مال حرام اسـت. مرحوم مجلسی نوشته اگر کسی در خواب جنازه یا مرده ببیند از غائب بـه او خبر می رسد و ابن سیرین معتقد اسـت کـه اگر کسی ببیند جنازه ای می برند خداوند وی را بر تعداد افرادی کـه بـه دنبال جنازه روان هستند و وی را تشییع می کنند امارت و فرمان روائی می دهد و بالاخره از امام صادق _ ع _ روایت اسـت کـه دیدن جنازه در خواب خوب اسـت زیرا برای بیننده خواب بزرگی و مال و عزت و جاه میآورد.

 

مشاهده جنازه ای کـه بـه دوش می برند نیکو اسـت چون فراغت از رنج و اندوه اسـت و چنان چه بیمار باشیم التیام می یابیم و اگر مدیون باشیم ادای دین می کنیم. اگر بیننده خواب خودش را مرده ببیند عمرش دراز می شود کـه همه ی معبران اسلامی و بیگانه دراین مورد بخصوص اتفاق نظر دارند.

بخوانید :  تعبیر خواب انجير + تعبیر خواب انگور

 

اگر در خواب ببینیم کـه مرده بیمار اسـت این هم خوب نیست و توصیه شده کـه بیننده خواب باید مراقب سلامت خویش باشد و چندی از خطر کردن بپرهیزد و خشمگین نشود و از عزیمت بـه سفر خودداری کند و از دخالت در اموری کـه می تواند بی تفاوت بماند خودداری کند.

 

کندن قبر و مشاهده جنازه خوب اسـت منهای لمس جنازه. اگر در خواب دیدیدم کسی کـه می دانیم مرده چیزی بـه ما داد خوب اسـت چون مالی بـه بیننده خواب می رسد و پولی بدست میآورد.

 

اگر جنازه ای را ببینید کـه از جای برخاست و از شـما دعوت کرد کـه با او همراهی کنید خوب نیست. اگر جنازه ای را شیک و با لباس تمیز و خوب مشاهده کنید نیکو اسـت و برای شـما خوشحالی و مسرت می رسد ولی اگر بد لباس و ژولیده و کثیف و آشفته بود بد اسـت چرا کـه شـما را غمگین و رنجیده می کند و نشان ان اسـت کـه در روزهای آینده بـه شـما غم می رسد.


منبع

لطفا امتیاز خود را ارسال کنید

درباره ی علی

مطلب پیشنهادی

خواب موز از معبران غربی و ایرانی 310x165 - تعبیر خواب موز از معبران غربی و ایرانی

تعبیر خواب موز از معبران غربی و ایرانی

تعبیر خواب موز انواع تعبیر خواب میوه موز را در اینجا خواهید خواند و تعبیر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

پنج × 5 =